2 Comments

Over de toekomst en functie van prompts gesproken, ik kwam net de eerste 'Prompt Engineer' in het wild tegen in een discussie over 'prompt leakage' : https://news.ycombinator.com/item?id=34494471

Expand full comment